Vesti

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je veoma ponosna na doprinos koji je dala kroz saradnju sa kompanijom Saga New Frontier Group sa kojom je radila na implementaciji virtuelnog asistenta (Chatbot) koji pruža sve neophodne informacije u vezi sa epidemijom COVID-19 virusa u Srbiji. Kompanija Saga New Frontier Group donirala je virtuelnog asistenta Vladi Republike Srbije (https://saga.rs/vesti/covid-19-info-srbija/).

Na implementaciji virtuelnog asistenta volonterski je i bezrezervno radio tim sačinjen od profesora, asistenata i studenata sa katedre za Informacione sisteme i tehnologije BAPUSS-a, uz nesebičnu podršku menadžmenta Akademije, koji je u ovaj projekat uložio sve svoje znanje i vreme.

Virtuelni asistent odgovara na sva potencijalna pitanja građana u vezi sa COVID-19 virusom i dostupan je na stranici https://covid19.rs/ 24 časa dnevno. Cilj platforme, pored dostupnosti velikom broju građana tokom 24 časa, je i dobijanje zvaničnih informacija bez čekanja, kao i rasterećenje kontakt centara i stručnih lica, kako bi njihov fokus bio na najvažnijim temama. Platforma pokriva scenarija i teme vezane za virus, a fokus je na informacijama o simptomima, merama prevencije, važnim telefonima, aktuelnim podacima i odlukama Vlade Republike Srbije. Takođe, platformi je moguće pristupiti direktno preko linka: viber://pa?chatURI=COVID19Info. Informacije možete dobiti unosom tekstualnih pitanja ili izborom jedne od ponuđenih kategorija.

Chatbot (ili virtuelni asistent) je softverski proizvod koji simulira prirodnu komunikaciju i omogućava da korisnici dobiju odgovor kroz pisanu ili glasovnu poruku. Mogućnosti razumevanja glasovnih komandi, multijezičnost, dostupnost na različitim društvenim platformama, dostupnost 24/7 samo su neke do prednosti pametnih čatbotova.

COVID-19 Info Srbija servis je informativnog karaktera, i daje informacije stanovništvu u realnom vremenu i informacije za postupanje u slučaju simptoma, a sve u cilju smanjenja rizika koje dodatno kretanje i izlazak iz kuće može doneti, zbog ekstremno brzog širenja zaraze između zdravih i zaraženih pojedinaca.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je zahvalna kompaniji Saga New Frontier Group na pozivu za saradnju i prilici da naši stručnjaci sa katedre za Informacione sisteme i tehnologije, a na taj način i sama ustanova, budu deo ovako velikog i značajnog projekta.