Informacije o polaganju drugog kolokvijuma iz predmeta Strategijski menadžment