Termini i rasporedi

Tematske jedinice planirane za 23.03. (predavanja+vežbe) iz predemta Internet marketing možete naći na sajtu  Akldemije u sekciji navedenog predmeta.

Za predavanja tema se odnosi na Tehnologije za upoznavanje onlajn kupaca. Prezentacija prati VI glavu iz knjige Internet marketing  strane131-156.

U delu za vežbe naći ćete prezentaciju Google alati za koje možda niste znali autorke Sonje Jovović iz agencije PR Profy Media. Prezentacija je iskorišćena uz saglasnost autorke.

Mole se studenti ra rade na svojim prezetacija na odabarne teme kao delu svojih obaveza za vežbe. Takođe vas molim da učite i pratite gradivo jer će u dogovorenom terminu za I kolokvijum biti okačen test provere znanja koji ćete biti obevazni da uradite i dostavite na moj mej.

Predmetni profesor

Marijana Vidas-Bubanja