Konačni kolokvijum iz Eksela kod Ante Franjića (Dušan Ljubičić) održaće se 26.9.2023. u 10:00 u S3 u suterenu (Uvod u informacione sisteme i tehnologije)