MENADžMENT KVALITETA – Dodatni termin za polaganje jednog kolokvijuma