Nova Varoš i Čačak: Rezultati ispita održanih 17.9.2023.godine, prof. Aleksandar Stojanović