Kolokvijum

Poštovani studenti,

Ovim putem vas obaveštavam da će se dodatni termin za online polaganje jednog kolokvijuma po izboru iz predmeta Menadžment kvaliteta turističkih usluga održati u utorak, 12. maja od 17,00 do 17,45č.

Prvi kolokvijum obuhvata prva četiri poglavlja udžbenika (Menadžment kvaliteta turističkih usluga, autor Zorana Antić) i čini ga 10 otvorenih pitanja i dodatno, bonus pitanje. Svako pitanje nosi 2 poena. Potrebno je osvojiti najmanje 10 poena.

Drugi kolokvijum obuhvata druga četiri poglavlja (5 – 8) udžbenika (Menadžment kvaliteta turističkih usluga, autor Zorana Antić) i čini ga 10 otvorenih pitanja i dodatno, bonus pitanje. Svako pitanje nosi 2 poena. Potrebno je osvojiti najmanje 10 poena.

Studenti testu prvog ili drugog kolokvijuma mogu pristupiti na linku koji će biti postavljen u navedeno vreme na sajtu Akademije u delu obaveštenja/kolokvijum.

Obaveštenje se odnosi na: