Obaveštenje o odlaganju konsultacija kod Petra Bulatovića