Kolokvijum

Poštovani studenti

Drugi kolokvijum iz predmeta Osiguranje će se održati 15.05.2020. petak od 17:00 do 17:15. Kolokvijum je sastavljen od 15 pitanja na zaokruživanje a trajanje testa je 15 minuta.

Test će se raditi na isti način kao i prvi kolokvijum. Znači dobićete link na sajtu u rubrici "Obaveštenja - Kolokvijumi" tačno u 17:00 i počećete sa radom. Nemojte zaboraviti da upišete ime i prezime i broj indeksa, test će se automatski isključiti u 17:15 i posle toga više nećete moći da šaljete vaše odgovore.

Rezultate ćete dobiti u istoj formi ubrzo posle završetka. Dakle, potrebno je odgovoriti na najmanje osam pitanja, svaki tačan odgovor donosi dva boda:

16 - 20 = 20 bodova

22 - 26 = 25 bodova

28 - 30 = 30 bodova

Nemojte zaboraviti da odgovorite na sva "Pitanja za vežbe", na kraju knjige, što vam donosi još 10 bodova. Istovremeno to je uslov izlaska na ispit, naravno samo za studente koji ne budu uspeli da polože drugi ili nisu radili prvi kolokvijum.

Bićete obavešteni na vreme o upisu bodova, koje bi trebali da upisujemo u petnaestoj nedelji, ali zbog ove situacije to ćemo uraditi kada počnemo sa radom.

dr Milorad Pušara profesor

Obaveštenje se odnosi na: