Termini i rasporedi

Obaveštavaju se svi studenti treće godine studija koji u tekućem, letnjem semestru pohađaju sledeće predmete:

Menadžment turističkih destinacija (case study)

  • Menadžment turističkih agencija (case study)
  • Menadžment turizma i ugostiteljstva (case study)
  • Menadžment tuizma i ugostiteljstva (izborni predmet šestog semestra studija smera Menadžment)

da će se zbog novonastale situacije nastava održavati elektronskim putem. Shodno tome, asistent na pomenutim predmetima će biti na raspolaganju svim studentima putem svoje e-mail adrese : svetlana.markovic@bpa.edu.rs

Sva pitanja u vezi izrade „studije slučaja“ je moguće slati na datu adresu; Teme biraju studenti u zavisnosti od polja interesovanja ali je neophodno poslati na mejl da se ista odobri.

Takođe, ukoliko ima studenta koji su za izborni predmet šestog semestra naveli predmet  „Menadžment turizma i ugostiteljstva“ kod predmetne profesorke Milke Ivanović neka se prijave i na e-mail adresi asistenta sa ciljem da se pojedinačno svakom šalju prezentacije vežbi za tekuću radnu nedelju.

Za sve naredno stojim na raspolaganju,

Svetlana Marković