Obaveštenje za studente koji polažu drugi kolokvijum iz predmeta Bankarstvo.