Vesti

Poštovani studenti,

 

U svrhu lakšeg pristupa  informacijama koje se postavljaju na sajt Akademije (obaveštenja i informacije o predmetima) i u skladu sa trenutnom situacijom, omogućili smo obaveštavanje studenata putem mejla. Ono šta je potrebno da uradite jeste da se, putem svog naloga na Studentskom Internet Servisu, prijavite na mejl listu određenog/ih nastavnika i/ili ostala obaveštenja (Vesti, Ispitni rokovi), i nakon toga ćete dobiti obaveštenje putem mejla svaki put kada nastavnik postavi obaveštenje ili informaciju o predmetu na sajt Akademije.

Da bi vam ova funkcionalnost bila omogućena, potrebno je da na Studentskom Internet Servisu imate ispravno unesen mejl putem kojeg ćete biti obaveštavani. Ako do sad niste unosili mejl, to možete uraditi na sledeći način:

 1. Prijavite se na Studentski Internet Servis.
 2. Klikom na Vaše podatke u zaglavlju, u gornjem desnom uglu pojaviće se meni u kom je potrebno da izaberete opciju Ažuriranje.
 3. Na formi koju ste dobili, potrebno je da upišete svoj važeći mejl i broj mobilnog telefona.
 4. Klikom na dugme „Potvrdi unos“ Vaši podaci biće ažurirani.

Na mejl listu se prijavljujete na sledeći način:

 1. Prijavite se na Studentski Internet Servis.
 2. Na početnoj strani ili u glavnom meniju sa leve strane izaberite opciju „Prijava na mejl listu“.
 3. Iz liste sa leve strane, izaberite nastavnike na čija obaveštenja želite da se prijavite.
 4. Klikom na dugme „>“ bićete prijavljeni na obaveštenja izabranog/ih nastavnika.

Ukoliko želite da se odjavite sa obaveštenja nastavnika, to možete uraditi na sledeći način:

 1. Prijavite se na Studentski Internet Servis.
 2. Na početnoj strani ili u glavnom meniju sa leve strane izaberite opciju „Prijava na mejl listu“.
 3. Iz liste sa desne strane, izaberite nastavnike na čija obaveštenja želite da se prijavite.
 4. Klikom na dugme „<“ bićete odjavljeni sa obaveštenja izabranog/ih nastavnika.

 

Napomena:

U slučaju da vam mejl ne stiže, proverite da nije stiglo u vaš SPAM folder. Ukoliko mejl nije ni u SPAM folderu, onda pogledajte da li ste ispravno uneli vašu mejl adresu na Studentskom Internet Servisu.  U slučaju potrebe za nekim dodatnim obrazloženjem ili pitanjem obratite se na sledeće mejl adrese: info@bpa.edu.rs ili milan.erdeljan@bpa.edu.rs .