Obaveštenje za sve studente koji planiraju da apliciraju za studentske kredite i stipendije

Poštovani studenti,

Obaveštavamo sve studente koji planiraju da apliciraju za studentske kredite i stipendije, kao i studente stare korisnike, da je krajnji rok za podnošenje konkursne dokumentacije 29.10.2021. godine.

Konkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

27.10.2021.godine služba neće raditi.

 

25.10.2021. godine                                      

Služba za studentske

kredite i stipendije