Poslovna statistika - Objedinjeni rezultati kolokvijuma i aktivnosti - SP Menadžment 2023/24 - dr Slavica Dabetić