Praktični kolokvijum iz predmeta RAČUNARSKE MREŽE kod Ante Franjića (Dušan Ljubičić) održaće se 26.9.2022. u 10:00 u S3 u suterenu