Pravno uređenje javne uprave (MSS JU) - rezultati, termin upisa ocena i termin polaganja popravnog prvog modula