Predavanja za 23.03. iz predmeta Međunarodno finansijsko poslovanje-Marijana Vidas-Bubanja