Prijava ispita i praktikuma (case study) na Osnovnim, Specijalističkim i Master strukovnim studijama u oktobarskom ispitnom roku