Prijava ispita i praktikuma (case study) na Osnovnim, Specijalističkim i Master strukovnim studijama za septembarski ispitni rok 2023. god.