PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA MENADžMENT U JAVNOJ UPRAVI, termini i rasporedi