Raspored ispita i praktikuma (case study), OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE, za oktobar 2 (vanredni ispitni rok 2020. god.)