Raspored ispita i praktikuma (case study), OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE, za oktobarski ispitni rok