REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA ELEKTRONSKO POSLOVANjE-MARIJANA VIDAS-BUBANjA