Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Trgovinsko pravo

Poštovani studenti,

U prilogu Vam dostavljam rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Trgovinsko pravo održanog 19.04.2024. Studenti koji su ostvarili 0 poena, koji nisu zadovoljni ostvarenim brojem poena kao i studenti koji nisu radili kolokvijum mogu usmeno da odgovaraju kolokvijum 26.04.2024. u 15:00 č. u amfiteatru A5. Takođe upis ostvarenih poena će se održati 26.04.2024. u 15:00 č. u amfiteatru A5.