Rezultati ispita iz Sociologije i pravne etike u septembarskom ispitnom roku kod profesorke Aleksandre Đurić - SP: Javna uprava