Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku (5.10.2023. god) kod dr Slavice Dabetić