Rezultati kolokvijuma iz Finansijske statistike - predmetni profesor dr Bojana Ćendić