Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osiguranje, dr Milorad Pušara