Rezultati kolokvijuma, predmet Elektronski marketing, dr Ana Zekavica