Rezultati prvog kolokijuma iz nastavnih predmeta Javne finansije i Finansiranje javne uprave kod profesorke Biljane Radovanović