Rezultati prvog kolokvijuma iz MATEMATIKE, predmetni nastavnik dr Slavica Dabetić