REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA LOKALNA SAMOUPRAVA KOD PROFESORA TOMA ODALOVIĆA