Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Marketing komuniciranje