Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Pravne osnove informacionih sistema