Rezultati prvog kolokvijuma, predmet Elektronski marketing, dr Ana Zekavica