REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA-SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE