REZULTATI PRVOG PONOVLjENOG KOLOKVIJUMA-ELEKTRONSKO POSLOVANjE-MARIJANA VIDAS-BUBANjA