SP Informacioni sistemi i tehnologije - Internet inteligentnih uređaja - Septembarski rok