SP Informacioni sistemi i tehnologije - Upravljanje softverskim projektima - Oktobarski rok