SP Javna uprava - Informacione tehnologije u javnoj upravi - Test 3

Poštovani studenti, u terminima vežbi se polaže test 3, koji se odnosi na gradivo sa predavanja.

Test sadrži 15 pitanja i radi se 10 minuta na računaru. Potrebno je da dođete u terminima u kojima ste prijavljeni.

Termini su:

- ponedeljak 23.11. od 8,00 u učionici S4

- četvrtak 26.11. od 8,00 u učionici S4

- četvrtak 26.11. od 12,10 u učionici S2

Poseban termin za zaposlene studente je sreda 25.11. od 16,00 do 17,00 u učionici S2.

Nastavni materijal za test 3:

- Prezentacija 5: Download

- Prezentacija 6: Download

- Prezentacija 7: Download

- Poglavlja 5 i 6: Download

- Poglavlje 7: Download

Prof. Nemanja Deretić

 

Obaveštenje se odnosi na: