SP Menadžment, engleski jezik 2: rezultati popravnog kolokvijuma