SP Porezi i carine, rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta "Menadžment", prof. Marko Vučičević