SPOLjNOTRGOVINSKO POSLOVANjE-REZULTATI ISPITA OD 12.09.2023.-RADICA JOVANOVIĆ