Termin kolokvijuma iz Poslovne ekonomike, Prof. dr Miloš Lutovac