Termin polaganja drugog kolokvijuma iz predmeta Sociologija i pravna etika kod profesorke Aleksandre Đurić

Drugi kolokvijum iz predmeta Sociologija i pravna etika kod profesorke Aleksandre Đurić održaće se u petak, 17.5.2024. u amfiteatru A-3, prema sledećem rasporedu: 

-Parni broj indeksa u 13 časova;

-Neparni broj indeksa u 13:50 časova.

Materija koja će biti obuhvaćena drugim kolokvijumom je sledeća:

1. Filozofija etike i njena praktična primena;

2. Pravna i poslovna etika;

3. Predrasude i stereotipi;

4. Pojam diskriminacije i Zakon o zabrani diskriminacije;

5. Pojam mobinga-definicija i karakteristike;

6. Pojam i definicija stresa kao problema savremenog sveta.

Priprema za kolokvijum će se održati u terminu vežbi, 13.5.2024. u 12:10 časova u slušaonici br.21.

Obaveštenje se odnosi na: