Termini i rasporedi

Termini polaganja II kolokvijuma iz predmeta Poslovno pravo - SP Finansije, bankarstvo i računovodstvo i iz predmeta Privredno pravo sa osnovama međunarodnog privrednog prava - SP Porezi i carine  kod prof. Đure Đurovića. 

Obaveštenje se odnosi na: