UPIS 2024/25. - Raspored predavanja za pripremnu nastavu (drugiciklus) - promena u rasporedu predavanja