Upis ocena na osnovu predispitnih aktivnosti u junskom ispitnom roku kod dr Jasmine Novaković