Obrada videa, zvuka i slike

Obrada videa, zvuka i slike

Obuka je namenjena studentima, nezaposlenima, kao i zaposlenima u privredi i javnom sektoru. Danas je uređivanje videa trend. Od društvenih medija do YouTube-a,  od filmova do muzičkih spotova - uređivanje videa se obavlja svuda.

Potreba za multimedijom je sve veća, jer se njenom primenom poboljšava, pojačava i pospešuje razumevanje i prijem informacija. Zahvaljujući pametnim mobilnim telefonima danas je jednostavno snimiti video   zapis.   Međutim,   najčešće   snimljeni   video   zapis   ne   zadovoljava očekivane kriterijume. Dešava se da se snime i nepotrebni delovi, neko nenamerno   „uleti“   u   kadar   ili   ruka   zadrhti.   Za   popravljanje   ovakvih grešaka pri snimanju, koriste se programi za obradu video zapisa pomoću kojih   se   nepotrebni   delovi  odsecaju,   brišu,   pozicioniraju,   kopiraju, premeštaju, dodaje zvuk, tekst i razni efekti. Ovako obrađeni video može se postaviti na YouTube ili neku društvenu mrežu.

Cilj   obuke   je   da   polaznici,   od   kojih   se   ne   zahteva   predznanje,   steknu praktične veštine za obradu videa, zvuka i slike. Polaznici će naučiti da koriste softverski alat za obradu video zapisa i grafički alat za obradu slike. Osnovne teme koje se obrađuju su: učitavanje video materijala; obrada video materijala i montaža; kreiranje titla; dodavanje grafike, video efekata i tranzicije; korekcija boja; obrada i sinhronizacija zvuka.

Trajanje obuke: 2 dana
Ispit Ne
Sertifikat Da
Cena obuke 7.000,00 rsd

Studenti Akademije ostvaruju 50% popusta na ovu obuku.

Za ovu obuku možete se prijaviti lično, u kancelariji 304 Akademije, ili putem sledeće forme.

Prijava za obuku

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.