Stručna praksa i karijerno vođenje

Teorijske studije i studije praktičnog iskustva, na svim nivoima studijama, ostvaruju se u svim semestrima studija a stručna praksa i praktičan rad studenata u drugom, četvrtom i šestom semestru studija, što se bliže uređuje opštim aktima Akademije.

Rukovodilac za stručnu praksu i karijerno vođenje

  • dr Snežana Lekić, prof. s. s.
    Kontakt: snezana.lekic@bpa.edu.rs